Usein kysyttyä kirjanpidosta

Etusivu / Tilitoimiston palvelut / Usein kysyttyä

Milloin maksan arvonlisäveron?

Vastaus: 12 päivä kuukaudessa on arvonlisäveron (ALV) eräpäivä. Viimeistään eräpäivänä tulisi ilmoittaa ALV:n kahden kuukauden takaa. Esim. Tammikuun ALV tulisi ilmoittaa ja maksaa viimeistään 12.3. Neljännesvuosi-ilmoittajan eräpäivä on 12 päivä kaksi kuukautta neljännesvuoden päättymisestä. Esim. tammi-, helmi- ja maaliskuun arvonlisävero tulisi ilmoittaa ja maksaa viimeistään 12 toukokuuta.

Milloin maksan työnantajasuoritukset?

Vastaus: Työnantajasuoritukset (TAS) tulisi ilmoittaa ja maksaa viimeistään 12 päivä kuukaudessa. Poiketen arvonlisäverosta, työnantajasuoritukset maksetaan seuraavan kuun 12:a päivänä Esim. tammikuun TAS täytyy ilmoittaa ja maksaa viimeistään 12 helmikuuta. Mikäli kuulut palkansaajarekisteriin tulisi sinun ilmoittaa TAS:t vaikka et maksaisikaan palkkaa yhdestä kuukaudesta. Siiinä tapauksessa sinun täytyy tehdä nolla-ilmoitus kuukaudesta. Jos on useampi kuukausi jossa TAS:a ei makseta voit tehdä useamman kuukauden edestä nolla-ilmoitus. Enimmäismäärä on kuitenkin kuusi kuukautta.

Minulla on toiminimi ja haluaisin nostaa km-korvauksia. Onko tämä mahdollista, ja miten?

Vastaus: Kyllä on mahdollista. Voit vähentää autokulut joko kirjanpidossa tai lisävähennyksenä. On olemassa kaksi vaihtoehtoa.

Mikäli auto, millä yli 50% kokonaiskilomterimäärästä on työajoa, eli elinkeinotoimintaan liittyvää ajoa, kuuluu auto elinkeinotoiminnan nettovarallisuuteen. Tämän myötä voit vähentää kaikki autoon liittyvät kulut polttoaineesta katsastukseen. Tähän tarvitset kuitenkin ajopäiväkirjan tai luotettava selvitys. Ajopäiväkirjaan tulisi merkata seuraavat tiedot:

 • Vuoden aikana ajettu kokonaiskilometrimäärä
 • Ajon alkamis- ja päättymisaika
 • Ajon alkamis- ja päättymispaikka (ajoreitti)
 • Matkan pituus (km)
 • Ajon tarkoitus (työajo tai yksityisajo)

Asunnon ja työpaikan välinen ajo on yksityisajo. Nämä ajot voit vähentää yksityistalouteen kuuluvan auton käytöstä elinkeinotoiminnassa.

Jos autoa käytetään alle 50% työajoihin on helpompi vähentää työmatkojen ajokilomterit kerrottuna 0,43€/km (2014). Tätä kutsutaan lisävähennykseksi. Vaihtoehtoisesti voit vähentää todelliset kulut sekä todellisten kulujen ja kilometrikorvauksen (0,43€/km) erotuksen.

Haluaisin perustaa toiminimen. Mistä aloitan?

Vastaus: Patentti- ja rekisterihallituksen nettisivuilta löydät tarvittavat tiedot toiminimen perustamista varten. Perustamislomakkeet löytyvät tästä osoitteesta: http://www.ytj.fi/1631/1612/1650. Autamme mielellämme yrityksen perustamisessa!

Minun pitäisi valita tilikauden yritykselleni. Mitä väliä on kalenterivuoden tilikaudella ja muun tilikauden välillä?

Vastaus: Mikäli sinulla on toiminimi tulee sinun tilikautesi olemaan 1.1-31.12. Aloittavan toiminimen tilikausi voi olla pidennetty enintään 18:a kuukauteen.

Mikäli sinulla on osakeyhtiö voit itse soveltaa tilikautesi työpaineen mukaan.

Mikä on työhuonevähennys?

Vastaus: Työhuonevähennys on liiketoimintaan kuuluvat toimitilakulut, esim. toimitilan vuokra- sekä sähkökulut. Jos liiketoimintasi tapahtuu kotoa, on liiketoimintaan kuuluva osuus vähennyskelpoinen. Työhuonevähennystä voi vaatia mikäli kustannukset eivät ole suuria. Vähennys on 740€ /vuosi.

Mikä on arvonlisäveron alarajahuojennus?

Vastaus: Jos tilikauden (12 kk) veroton liikevaihto on alle 22 500€ on arvonlisäverovelvollinen oikeutettu arvonlisäveron alarajahuojennukseen. Verohuojennuksen oikeutettavan määrän lasketaan omatoimisesti, ja ilmoitetaan tilikauden viimeisin kohdekauden veroilmoituksella. Jos liikevaihto on alle 8500€ liiketoiminnan harjoittaja vapautetaan arvonlisäverosta. Jos liikevaihto on vähintään 8500€ mutta alle 22 500€ arvonlisäveroa huojennetaan osittain. Laskukaava on seuraavanlainen:

VERO - (LIIKEVAIHTO -8500) X VERO
14000

 

Mitkä ovat arvonlisäveroprosentit?

Vastaus: Vuonna 2014 arvonlisäveroprosentit olivat seuraavanlaiset:

 • 24 % : Yleinen verokanta
 • 14 % : Elintarvikkeet, rehut sekä ravintola- ja ateriapalvelut
 • 10 % : Kirjat, tilatut lehdet, lääkkeet, liikuntapalvelut, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, taide-esineen ensimyynti ja maahantuonti sekä tekijänoikeusjärjestöjen saamat tekijänkorvaukset.

Miten lasken toiminimen verot?

Vastaus: Ensin määritetään pääomatulo-osuus, joka on 20 % yrityksen nettovarallisuudesta (varat - velat). Jos haluat, voit vaatia pääomatulo-osuudeksi vain 10 % tai 0 % nettovarallisuudesta. Pääomatulo-osuus verotetaan pääomatuloverokannan 30 % mukaan. 40 000 euroa ylittävästä osasta vero on 32 %. Jaettavasta yritystulosta vähennetään pääomatulo-osuus, ja erotukseksi jää ansiotulo-osuus, joka lisätään sinun muihin ansiotuloihisi, joita verotetaan progressiivisesti.

Miten maksan toiminimen verot?

Vastaus: Verohallinto määrää liikkeen- tai ammatinharjoittajalle ennakkoveron, joko viimeksi päättyneen verotuksen tulotietoja käyttäen tai toimintansa vasta aloittavan liikkeen- tai ammatinharjoittajan perustamisilmoituksessa arvioidun tuloksen perusteella. Saat tilisiirtolomakkeen ja maksat verot sen ohjeistamalla tavalla Verohallinnon tilille.

Kuinka suuri yhteisövero on?

Vastaus: Yhteisöjen tuloveroprosentti on 20.

Onko arvonlisävero kustannus yritykselleni?

Vastaus: Arvonlisävero on tarkoitettu kuluttajan maksettavaksi. Myyjällä on oikeus vähentää arvonlisävero, joka sisältyy tavaran tai palvelun hintaan, jonka hän on ostanut liiketoimintaansa varten.

Miten lasken arvonlisäveron?

Vastaus: Arvonlisäveron määrän saat selville, kun kerrot veron perusteen voimassa olevalla verokannalla. Esim. Tuotteen veroton hinta on 100 euroa ja sen verokanta 24 %. Lasketaan veron määrä: 100 € x 24 / 100 = 24 € Tuotteen verollinen hinta näin ollen olisi 100 € + 24 € = 124 €.

Pitääkö minun toimittaa kausiveroilmoitus siitä huolimatta, ettei ole ilmoitettavaa veroa sinä kuukautena?

Vastaus: Arvonlisäverovelvollisten ja työnantajarekisterissä olevien on toimitettava kausiveroilmoitus, vaikka toimintaa ei olisi.

Pitääkö minun antaa lasku ostajalle? Mitä pitää huomioida laskussa?

Vastaus: Myyjän täytyy arvonlisäveroa varten antaa ostajalle lasku. Kaikista myynneistä täytyy kirjanpitoa varten olla tosite. Laskussa tulisi näkyä:

 • laskun päiväys
 • laskunumero
 • myyjän Y-tunnus
 • myyjän ja ostajan nimi ja osoite
 • tavaroiden tai palvelujen määrä ja luonne
 • tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä
 • yksikköhinta ilman veroa
 • hyvitykset ja alennukset
 • veron peruste verokannoittain
 • verokanta
 • suoritettavan veron määrä

Mitä tarkoittaa käännetty arvonlisäverovelvollisuus ja missä tilanteessa sitä sovelletaan?

Vastaus: Käännetty arvonlisäverovelvollisuus tarkoittaa, että ostaja on verovelvollinen tavaran tai palvelun myynnistä. Sitä sovelletaan Suomessa myytävään rakentamispalveluun, jos ostaja on rakennuspalvelua myyvä elinkeinonharjoittaja.

Mikä on Katso-tunniste ja mistä sen saa?

Vastaus: Katso-tunniste on Verohallinnon tarjoama tunnistautumistapa yrityksille. Se perustetaan osoitteessa yritys.tunnistus.fi henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Tilitoimisto Broms Accounting Oy Ab, Päivänkakkarantie 10, 02270 Espoo - Puh. 050 366 9072,